Denný archív: 8.12.2022


Odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy 1. V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte ako spotrebiteľ právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu. 2. Lehota na odstúpenie v zmysle predchádzajúceho bodu od zmluvy […]