Reklamačný poriadok


1, Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho
vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho.

2, Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu
sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo
predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

Ak chcete dodaný tovar reklamovať, vyplňte uvedený reklamačný protokol a doručte
nám ho.