Obaly


Pri zbere, zhodnocovaní a recyklácii odpadov

z obalov našich produktov

spolupracujeme so spoločnosťou ENVI-PAK® 

organizáciu zodpovednosti výrobcov.ENVI - PAK